(rubrik saknas)

Ny forskning visar att sexuella trakasserier orsakar större psykiska besvär hos tjejer än hos killar. Samtidigt kan vi se att den psykiska hälsan hos flickor försämras.

Denna fråga måste tas på större allvar. Sexuella trakasserier och dess påverkan på unga tjejers hälsa måste uppmärksammas mer.

Ett problem är att sexuella trakasserier inte ingår i den svenska definitionen av mobbning. På det sättet osynliggörs problemet. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill därför att sexuella trakasserier ingår i definitionen av mobbning och att skolor i sina likabehandlingsplaner tar upp hur sexuella trakasserier ska motarbetas samt hur situationer där sådana trakasserier förekommit ska hanteras.

Problematiken med sexuella trakasserier bland unga har allt för länge kommit i skymundan. Nu måste en förändring ske.

Ansvaret ligger inte bara på skolan. Vi har alla ett ansvar för att jobba för ett medmänskligt och tryggt samhälle.