(rubrik saknas)

Vänsterpartiet i Vantör föreslår att Stockholms stad bygger Rågsveds allé – ett promenad- och cykelvänligt bostads- och butiksstråk längs Rågsvedsvägen. Förslagsvis från rondellen i Rågsved vid Hagsätravägen och fram till Högdalen. Allén skulle ge en lugnare väg och brygga över den ogästvänliga barriär som den blåsiga vägbron över Magelungsvägen är i dag. Samtidigt skulle vårt tudelade Vantör bli mer sammanhängande och spännande.

För att allén ska förverkligas behöver Magelungsvägen däckas över längs Rågsvedsvägen mellan Rågsved och Högdalen. Nuvarande fastigheter mellan Rågsvedsvägen och Hardemogatan från Hagsätravägen till Magelungsvägen ersätts av flerfamiljshus med företags- och butikslokaler, kulturella verksamheter och kaféer i gatuplan.

För att vi ska få den inbjudande entré till Rågsved som är vår vision behöver hastigheten på Rågsvedsvägen sänkas och gång- och cykelbanorna skiljas på ett mycket tydligare sätt än i dag.

Låt oss göra Rågsvedsvägen till en naturskön allé som uppmuntrar till promenader och cykelturer samtidigt som Rågsved och Högdalen knyts ihop och hela Vantör därmed fogas samman, liksom Hagsätra och Rågsved respektive Högdalen och Bandhagen i dag hör ihop. Rågsveds allé skulle bli ett äkta samband, till skillnad från det konstruerade samband med villor i Rågsveds friområde som programmet Högdalen – Farsta målar upp.

I Vänsterpartiets bostadspolitiska kampanj samlar vi namnunderskrifter till stöd för Rågsveds allé, vilket vi kommer att skicka in som medborgarförslag. Samtidigt arbetar vi hårt för att bevara unika Rågsveds friområde och göra det till naturreservat. Vi tar ansvar för att föreslå platser att bygga bostäder på, för unga, hemlösa och inflyttade.

Men vi värnar också Stockholm som en människovänlig grön stad att bo i, nära välgörande natur och bra service. Låt vårt Vantör knytas ihop av Rågsveds allé och inte tudelas av Magelungsvägen!