(rubrik saknas)

Vi behöver mer kollektivtrafik och mindre biltrafik i Stockholm. Vänsterpartiet Liljeholmen–Hägersten föreslår därför en pendlarbåt på Mälaren. I Göteborg kan man åka kollektivt på Göta älv med Älvsnabben. Stockholmarna är många fler än göteborgarna. Därför behövs Mälarsnabben som ett klimatsmart, snabbt och charmigt alternativ till den ohållbara massbilismen.

Vi är många som varje morgon och eftermiddag får smaka på hur trångt det är i tunnelbanan och på bussarna. Och allt trängre blir det med en inflyttning på cirka 40 000 personer om året.

Vad som krävs är stora investeringar i kollektivtrafik i Stockholm. Både av utrymmes- och miljöskäl. Mälarsnabben är en del av sådan storsatsning.

Landstinget har utrett en båtlinje från Ekerö–City tur och retur. Förslaget förverkligades aldrig eftersom man ansåg att det finns för få arbetsplatser på Ekerö. Det må vara sant.

Å andra sidan finns det närmare 10 000 arbetsplatser i Skärholmen och Kungens Kurva. Ett område där många bor, och som det pendlas till och från. Ännu större underlag för Mälarsnabben blir det nu när Huddinge planerar för ytterligare 10 000–15 000 arbetsplatser i Kungens Kurva. Vid bryggan behövs det cykelparkeringar med tak och matarbussar till Skärholmens centrum och Kungens Kurva.

I första hand bör Mälarsnabben gå under rusningstid. Vi föreslår följande hållplatser: Skärholmen–Vinterviken–Gröndal–Lilla Essingen–City. Tur och retur. De bästa lägena för bryggor och cykelparkeringar behöver utredas. De boende och de som arbetar i stadsdelarna ska ges möjlighet att vara med i utformandet av Mälarsnabben. Det är lika självklart som att SL-kortet ska gälla för all båttrafik för pendlare.