(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Gifter upptäckta vid Magelungen” den 29 maj:

Tråkigt att läsa om föroreningar i närheten av Magelungen. Jag gillar att promenera på Farstasidan av sjön och tycker det är trevligt att gå i skogen och på det delvis nyanlagda promendadstråket.

Jag tycker dock att det ser tråkigt ut med allt klotter och allt skräp som ligger överallt. Detta beror delvis på folk som uppträder dåligt men delvis även på staden som inte sanerar klotter och sätter upp papperskorgar (som töms med bra intervall). Hoppas det blir bättre!