(rubrik saknas)

Hyresgäster på Gröndalsvägen 138–142 orkar inte längre med ljud, buller och avgaser från bussar som stannar vid Mörtviken. Sedan busshållplatsen flyttades hit blev det ett helvete. Vägen blev avsmalnad så att det inte går att mötas. Det bildas snabbt bilköer bakom bussen. Det gäller både morgon och kväll.

Man hör varenda buss långt innan man ser den närma sig hållplatsen. Dundrande och brummande hörs i varje lägenhet. På natten väcks man varje gång när bussen gasar iväg.

Fönstren (två mm tjocka)skakar. Många använder öronproppar när de ska titta på tv:n eller så sover man med bygghörlurar på grund av att man har fått tinnitus och då hjälper inte Apotekets öronproppar.

Sömntabletter är ingen lösning enligt läkare på Gröndals vårdcentral. Ska vi lida i det tysta?

Här bor även de som inte kan använda sina hörapparater inomhus trots stängda fönster. De får ont i öronen och det brusar i hela huvudet. Huset ligger i en sänka mellan två berg så det blir respons av ljudet. Ljudet stannar vid husfasaden.

Vår hyresvärd Micasa Fastigheter i Stockholm AB är välinformerade om problemet, men inte villiga att byta ut fönster från 1957. De är inte heller intresserade av att medverka till att flytta busshållplatsen till sin gamla plats. SL har vi också varit i kontakt med – utan resultat. Alla måste ta sitt ansvar, även SL .

Senaste ljudnivåmättningen Micasa har gjort visat på överskridna ljudvärden enligt Socialstyrelsens normer. Micasa har lämnat problemet utan åtgärd. Ska SL också lämna oss i sticket utan att ta sitt ansvar?