(rubrik saknas)

När vuxna går på bussen tränger sig många före oss barn. När de sedan går av tränger de sig igen.

På ett klistermärke på dörrarna står det: ”Låt barnen gå före.” Om barnen går av sist och dörrarna stängs kan barnen bli rädda och vilsna eftersom bussen åker vidare. För vuxna är detta inte så farligt – de hittar och vågar fråga främlingar.

Jag är säker på att ni inte skulle göra så här mot era egna barn. Låt alla barn gå före!