(rubrik saknas)

Vänsterpartiet lyckades skjuta upp beslutet om utförsäljningen av tusentals Stockholmares hem i Hagsätra, Blackeberg och Bromma genom att få med sig övriga oppositionen på minoritetsåterremiss (fullmäktige den 8 maj).

Finansborgarrådet och moderaten Sten Nordin och den borgerliga alliansen – som står bakom utförsäljningen – vägrar envist redogöra för vad alla pengarna som staden får in vid utförsäljningar ska användas till. Det ständiga mantrat ”vi behöver pengar för att kunna bygga mer” är inte trovärdigt.

Det finns några frågor som Sten Nordin borde ge raka svar på:

Hur kan det komma sig att staden behöver så mycket pengar att bygga för? Både Sten Nordin och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) säger ju att det är de privata bolagen som ska bygga och inte allmännyttan, som bara ska vara ett komplement. Ofta går markanvisningar till det företag som betalar mest för marken, vilket ger staden stora intäkter.

Varför rear staden ut lägenheter vid ombildningar? Om staden behöver mycket pengar för att bygga borde man ta betalt för vad lägenheterna verkligen är värda. Detsamma gäller när man rear ut förskolor och hemtjänst.

Hur mycket kostar det att rusta upp miljonprogrammet? Den borgerliga alliansen säljer först och räknar sedan. Allmännyttan har redan en mycket god ekonomi.

Varför ska allmännyttans hyresgäster betala för kommunens verksamheter? Den borgerliga alliansen vill plocka ut pengar ur bolagen trots att pengarna behövs för upprustning och att bygga nytt. I stället vill alliansen låta pengarna gå direkt in i kommunens kassakista för att användas till sådant som kommunen ska ansvara för, som läxläsning och sociala insatser.

Självklart finns det helt andra orsaker än att stimulera allmännyttans byggande bakom utförsäljningen av stadens tillgångar. Det är en del av deras privatiseringsagenda. För den borgerliga alliansen är det viktigare att stödja privata företag som vill in på Stockholms bostadsmarknad än att se till hyresgästernas och Stockholmarnas bästa. Sten Nordin vill hellre sänka skatten.

Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsledare Stockholms stad