(rubrik saknas)

Att undervisning sker med datorer och internet som verktyg blir allt vanligare – men det finns motstånd.

Den gamla katederundervisningen känns tämligen ute. Visst är ordning och reda jättebra, men det kan inte vara huvudsaken i en skola. Lärandet måste stå i fokus.

Dagens barn kan en hel del mer och annorlunda saker än det som Piaget beskrev i sin stadieteori. Att barn och människor skulle ha särskilda kunskaper och talanger utifrån födelseår är en social konstruktion och rent nonsens.

Undervisningen borde enligt min mening vara helt individstyrd. Med hjäp av datorer kan den också vara det. Det talas ofta om datorer som teknik, sladdar, programmering och investering. I stället borde vi tala mer om innehållet på internet. Här finns sådana enorma möjligheter till kunskapsinhämtning att det är rent fel att inte använda sig av det.

Barn lär sig mycket av att arbeta med dator och utvecklar också en hel del kompetenser som det inte talas så mycket om, som finmotorik, språkförståelse, att kunna ta instruktioner, matematik, strategitänkande, samarbetsförmåga, lateralt tänkande, informationssökning, kreativitet och färg och form.