(rubrik saknas)

Jag är inte jätteförtjust i avgifter, vem är det? Men ibland har man inget val, ibland är avgifterna så små att de är värda att betala.

Mitt förslag kanske inte uppskattas, men det är något som är precis lika viktigt som att få sin soptunna tömd, vilket vi betalar för, och borde därför inte vara helt främmande. jag pratar om en utdelningsavgift för post.

Sedan posten privatiserades handlar det om att spara, spara och spara. Jag tycker att man borde införa en slags provision för brevbärare. Men eftersom posten aldrig skulle höja några löner skulle pengarna kunna komma från denna blygsamma utdelningsavgift. Säg 10 kronor per månad och hushåll. Det är inte mycket men skulle ändå bli en rejäl slant.

Brevbärarna har ett slitsamt och fysiskt jobb och tjänar inte jättebra, men de förväntas ta sig fram i regn, snö och rusk för att ge oss vår post. De utför en tjänst, precis som när man blir klippt hos frisören. Att betala 10 kronor per månad för att få sin post till dörren borde inte vara främmande. En del protester i början, som med allt annat, men snart skulle det vara självklart.

Så kom igen nu, Posten! Här är ett konkret förslag som garanterat skulle ge ökad vinst med möjlighet till nyanställningar, men också högre lön till brevbärarna.