(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Anrik förening har gått i graven” den 24 april:

Jag vill påpeka att det i Stockholm finns sex föreningar inom Hem och Samhälle som är mycket aktiva. På södersidan finns både Årsta Hem och Samhälle och Skärholmen Hem och Samhälle. Mycket aktiva föreningar, Årsta har just haft sitt 64:e årsmöte!

Vi ordnar studiebesök, studiecirklar, intressanta föredrag varje månad eller lyssnar på musik, såsom jazz, visor och så vidare.

Riksförbundet Hem och Samhälle är en av stiftarna av Stiftelsen Fistulasjukhuset, som aktivt stöder allvarligt förlossningsskadade fattiga etiopiska kvinnor, utstötta från all gemenskap, som blir väl omhändertagna och gratis opererade på sjukhuset för att därefter kunna återvända hem till ett värdigt liv.

Riksförbundet Hem och Samhälle är också medlemmar i Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, Associated country women of the world, Nordiska kvinnoförbundet, Sveriges konsumenter, NTF, Jämställdhetsrådet och Folk och Försvar.

Vid årsskiftet var vi i hela landet 4 218 medlemmar fördelade på 96 föreningar, vilket visar att riksförbundet Hem och Samhälle tillsammans med alla lokalföreningar har en mycket livfull verksamhet. Här är alla välkomna, oavsett ålder.