(rubrik saknas)

Jag har bott i Västertorp sedan 80-talet. Jag trivs här. Det känns som det Södermalm där jag växte upp. Tyvärr verkar området se mer och mer förslummat ut.

I Västertorps lilla centrum vid Hägerstensåsens södra t-baneutgång samlas gamla löv, vinterns sand och annat skräp utefter kanterna kring parkeringsplatsen, under häckar, buskar och under tunnelbanan. Skräpet blåser omkring och hamnar i den fina fontänen Sigyn.

I parkområdet bakom Bandyvägens vändplan finns ett vindfällt träd, i andra ändan av parkområdet mellan Bandyvägen–Puckgränd finns ett 15 meter högt som lutar i livsfarlig vinkel. Jag har vid tre tillfällen anmält dessa två träd till Stockholms stads felanmälan med ingen åtgärd alls.

P-platsen vid Personnebadet används under vintern som snötipp och under våren som avstjälpningsplats för uppsopad sand. P-platsen används som soptipp för skrotbilar och annat skräp. Den smälta snön rinner ner på hundrastgården. Jag har kontaktat ansvarig på stadsdelsförvaltningen i Liljeholmen-Hägersten om ler- och dyngvällingen på hundrastgården men hittills har det inte åtgärdats. Med hänsyn till vädret kan det vara förklarligt, men det som oroar mig är att man säger att risken är stor att området ska användas till något annat och därför kommer inte hundrastgården att åtgärdas.

P-platsen vid Personnebadet är ett typexempel på förfallet, att hundrastgården används som hundtoalett i stället för lekplats åt hundarna är tyvärr begripligt. Jag hoppas att med denna insändare få ansvariga inom stadsdelsförvaltningen att titta på skiten (ursäkta ordvalet, men det är tyvärr det som bäst beskriver hur det ser ut) och därefter åtgärda problemen. Dock vill jag avsluta positivt. Belysningen utefter gång- och cykelbanan i parkområdet utefter E4 hade slocknat totalt och en enda anmälan till stadens felanmälan resulterade i att nya ledningar har dragits och den tidigare helt slocknade belysningen nu fungerar.