(rubrik saknas)

Angånde artiklen ”Höga häckar stör bilförarnas sikt”, den 17 april:

Trafikkontoret hotar att tvångsklippa häckar i villaområdena och skicka räkningen till de berörda tomtägarna. Kontoret hävdar, att ingen häck ska få vara över 70 centimeter hög i tomthörnen och det gäller tio meter åt varje håll från gatuhörnen – allt för att bilarna ska kunna köra fritt och lätt och utan att behöva ta hänsyn till de människor som bor i området. Detta är helt fel.

Träd, buskar och växter tillhör det som villaägare värderar mest – det är inte minst för att kunna få var nära naturen som många flyttat ut från stenstaden. Inne i de allra flesta villaområden råder hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen, vilket innebär att bilarna är där på de boendes villkor och alla som kör i området måste vara medvetna om att här finns barn, gamla, cyklister och gående av alla de olika slag och bilarna är bara ett av alla de element som förekommer där. Alltså måste bilarna liksom alla andra anpassa sig till miljön, inte tvärtom.

För bilisterna gäller att köra sakta och försiktigt. Att vara uppmärksam på gående, cyklande etcetera är en förutsättning för att bilarna överhuvudtaget ska kunna få förekomma inne i bostadsområdena. De allra flesta som själva bor inne i områdena är fullständigt medvetna om detta. Deras dotter leker med grannens Karin, deras Göran spelar fotboll med grabben på andra sidan häcken. Och själva grillar de gärna i trädgården med deras föräldrar.

Ingen som bor i det område i Långbro där jag är bosatt prioriterar bilisternas bekvämlighet,utan områdets frid och trivsamhet. Och anpassar sig därefter.

Sluta kräva nedskärning av häckarna, sluta kräva total frihet för bilisterna att få köra så fort och hänsynslöst som de vill. Låt våra villaområden få leva i frid!