(rubrik saknas)

Södra Värtahamnen står inför en stor omvandling. Här ska en helt ny stadsdel byggas med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service, samordnat med ett bevarande av befintlig färje- och kryssningsverksamhet.

Det förslag för södra Värtahamnen som har presenterats är dock alltför mediokert med låg och fantasilös bebyggelse. När båtarna kommer in till Värtahamnen vill jag att de ska mötas av en pampig stadsfront, inte av fantasilösa hus där ingenting tillåts att sticka ut. Jag vill ha en värdig entré till Stockholm, med vackert gestaltad bebyggelse, som kännetecknas av skaparglädje, variation och hög arkitektonisk kvalitet. Vi politiker måste ta täten i detta arbete och ställa tydliga krav.

Jag har föreslagit att ett antal höga hus ska placeras längs den nya kajen. Till min glädje har jag fått medhåll från flera andra politiker om att det bör byggas höghus i Värtahamnen. Men det ska inte bara vara högt, det ska även vara smakfullt gestaltat.