(rubrik saknas)

Stadsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att gå vidare med projektet Samband Högdalen – Farsta och planerar nu att bygga främst småhus i Rågsveds friområde. Regina Kevius (M) tror sig veta att integrationen kommer att öka i och med bebyggandet.

Mycket få av de inflyttade kommer att som första alternativ välja Snösätraskolan eller Rågsvedsskolan för sina barn. Mycket få av de inflyttade väljer Rågsveds vårdcentral. Så vari ligger integrationen? Kanske det är dags för oss väljare att lägga fram ett förslag där stadsbyggnadsnämnden läggs ut på entreprenad till lämpligt pris. Det kan ge mer ekonomisk vinning för väljaren på lång sikt än en kortfristig utförsäljning av Rågsveds friområde.