(rubrik saknas)

Angående en artikel om ”dagisbristen” i Lokaltidningen Mitt i: En mamma, Leila Ourahmane, uttalar sin befogade oro över att möjligen inte få plats till sitt barn i närområdet och tillägger att hon på grund av detta känt sig tvungen att ta en dagmamma i stället.

Det finns över 30 privata familjedaghem i Farsta som drivs på ett professionellt sätt, med utbildningsförvaltningens insyn och godkännande. Vi arbetar med läroplanen för förskolan som riktmärke för den pedagogiska verksamheten utifrån våra egna olika inriktningar.

I åratal har föräldrar givit familjedaghemmen högsta betyg i Stockholms stads förskoleundersökningar. Högre betyg än förskolorna. Att vi i Stockholm i dag kan erbjuda en varierad barnomsorg, där familjedaghem, eller i folkmun, dagmammor ingår ser jag och många andra som en tillgång.

Familjedaghemmen erbjuder generellt sätt betydligt mindre barngrupper, mer utevistelse (och friskare barn), stabil personal och lugnare tempo.

Min erfarenhet är att i ett familjedaghem blir barnen sedda och föräldrarna kan känna sig delaktiga.

Jag vill gratulera Leila Ourahmane och alla ni andra som valt eller tänker välja denna barnomsorgsform.

Familjehemmen har länge fått högsta betyg