Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Äldres deltagande i arbetslivet är något som engagerar oss alla. Kanske har du en mamma eller pappa som är pensionär. Kanske närmar du dig själv pension. Sverige står inför en stor demografisk utmaning där andelen äldre i befolkningen växer och den arbetsföra delen minskar. Färre ska försörja fler.

Fram till år 2025 kommer 1,6 miljoner svenskar att gå i pension. När fler människor lever längre kommer kostnader för pensioner, sjukvård och omsorg att stiga. Om vi ska klara av att finansiera välfärden måste de arbetade timmarna bli fler.

Det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre gör det mer lönsamt att fortsätta arbeta. Sänkta socialavgifter gör det billigare att ha äldre som anställda. En annan åtgärd som utreds är att höja gränsen för hur länge en arbetstagare har rätt att stanna kvar i jobbet, från 67 år till 69 år.

Det är viktigt att påpeka att detta är helt frivilligt. Man måste inte jobba tills man är 69 år. Byggnadsarbetare, industriarbetare och anställda inom vård och omsorg har inte samma förutsättningar att vara kvar i arbetslivet som människor i mer fria yrkesroller. Därför måste vi samtidigt satsa på åtgärder som ger flertalet bättre förutsättningar att orka och vilja arbeta längre.

Regeringen gav nyligen Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö. Vi vill gärna se fler sådana insatser. Vi måste sluta att se äldre som en homogen grupp. Alla människor har olika förutsättningar att bidra till samhället. Politikens uppgift är att ta vara på dessa på bästa sätt.