(rubrik saknas)

Det är viktigt för oss Rågsvedsbor att lära av misstagen som gjorts i Järvalyftet, så att Söderortsvisionen blir mer än ett politiskt ovanifrånprojekt. I år ska Rågsved vara prioriterat i ytterstadsarbetet i söderort. Det absolut tydligaste resultatet av den politiska prioriteringen verkar tyvärr vara att Rågsvedsborna körs över när stadsbyggnadsnämnden nu går vidare med planerna att bygga ett stort villaområde i Rågsveds friområde.

Husbyborna Rami Al-khamisi och Basar Gerecci från Megafonen, har nyligen i DN fört fram att Järvalyftet misslyckats på två sätt: Bristen på medborgardialog och för stort fokus på den fysiska miljön. De efterlyser de nya jobben och de levande centrumen som utlovats. De pekar på att nära hälften av niorna inte blir behöriga till gymnasieskolan. För att satsningen ska ha trovärdighet framåt i tiden krävs enligt debattörerna lokala styrgrupper i varje stadsdel i Järva och att behålla trafiksepareringen i Husby som en majoritet av befolkningen vill ha kvar.

Förslagen från Järva tycker jag att vi ska titta på i Rågsved. En styrgrupp med folk som bor och är engagerade i föreningslivet i Rågsved vore ett ofantligt stort steg framåt i lokal förankring jämfört med dagens fjärrstyrning från stadshuset.

På samma sätt som trafiksepareringen verkar vara en demokratisk ödesfråga i Husby är exploateringen av friområdet en demokratisk ödesfråga i Rågsved.

Genomförs förslagen finns ingen trovärdighet kvar för den styrande blåa majoriteten. Men backar man bandet finns en chans.