(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Sverige behöver en licens för djurägande” den 3 april:

Anna, precis som du säger är djur­ägandet i dag allt för ansvarslöst. Men en djurägarlicens, som så ofta diskuterats när det gäller hund, är svår att genomföra.

En licens för uppfödare är där­emot en bra ide. Med en uppfödare­licens kan man kontrollera både uppfödningen och vilka uppfödaren säljer sina djur till. Uppfödaren ska naturligtvis vara ansvarsfull i sitt val av köpare.

Därmed kan man också komma till roten med problemen med oseriös avel och alla hundar som hamnar i omplaceringskarusellen och på olika hundstall.