(rubrik saknas)

Mellan Stockholm och Södertälje är det nu med ett litet undantag utbyggt till tre eller fyra filer i vardera riktningen. I normaltrafik finns god plats för alla.

Varför är det då så få bilister som utnyttjar filen längst till höger? Känner man kanske inte till att det är ett brott att köra i fel fil? Det kan kosta bilföraren 1 000 kronor i böter.

Resultat blir att fler och fler kör om till höger – vilket också är brottsligt, bötesbeloppet är upp till 1 500 kronor – eller gör irriterade utkast till vänster för att komma förbi.

Vakna upp ni som har så svårt att hålla till höger. Reagera när ni blir omkörda av flera bilar till höger om er. Ni orsakar olyckor även om ni inte syns i statistiken.

Om ni tycker att andra kör för fort så är det polisens sak. Ni dämpar inte trafiken genom att ligga i vägen.

Ni skapar bara arga förare – och arga bilförare är farliga.