(rubrik saknas)

Veckans hjältar är polisen för att ni kom så snabbt, dessutom med spårhund, vid inbrottsförsöket i Axelsberg i början på mars.

Än en gång var det uppmärksamma grannar som slog larm. Det visar att en fungerande Grannsamverkan är viktig, inte minst nu när antalet inbrott har ökat så markant.