(rubrik saknas)

Nätverkshuset har funnits sedan år 1997 för familjer i Älvsjö. Syftet har varit att ge snabba och tidiga insatser till barn, ungdomar och föräldrar. Där har funnits Nätverksledare, familjebehandlare, en öppen förskola, fältassistenter och en liten intensiv hemma hos-verksamhet.

Det började med att Nätverkshuset ironiskt nog förlorade delar av sitt eget nätverk då de två ”hemma hosarna” drogs in 2009 för att spara pengar. 2011 sparade man ytterligare då de två erfarna kompetenta familjebehandlarna drogs in. Eftersom kostnaderna för socialtjänsten ökade efter indragningarna drogs enhetschefen och tillika en av nätverksledarnas tjänst in inför i år.

Vi är tacksamma över att vi hann få möjligheten att träffa dem som vi vet varit till stor hjälp för många.

Nätverkshuset har varit en förebild för andra stadsdelar som nu har liknande verksamheter.

En del av den personal som jobbat på Nätverkshuset finns fortfarande i Älvsjö, tyvärr inte helt och hållet med samma arbetsuppgifter. Men hoppas verkligen att de får vara kvar och att man tar tillvara på deras kompetens. De gör ett fantastiskt arbete och är guld värda!

Nätverkshuset – du fattas oss!

Nätverkshuset borde ha fått funnits kvar