(rubrik saknas)

Idag står Stockholm med sina kranskommuner för en enorm kommersiell expansion som får till följd att många vill flytta hit. Det hela liknad guldruschen i Klondike. Unga människor följer guldet, så har det alltid varit.

Nya jobb skapas som årligen lockar hit cirka 25–30 000 nya personer. Regionens dilemma är att om man inte säger ja till denna inflyttning genom att bygga bostäder och förbättra kommunikationer, vägar, inomhuscentra och så vidare, så kommer en baksida: Staden stagnerar, företagen vill inte längre satsa på Stockholm av skäl som bostadsbrist, igenproppade vägar och opålitliga kommunikationer. Då tappar Stockholm, till förmån för andra tätorter i vår närhet.

Tillväxten är ett race – med kniven på strupen. Om man inte är med så väntar andra på att ta över. Senast som Stockholm genomgick en så omfattande ansiktslyftning var på 1960- och 70-talen. Nu är det dags igen. Vare sig vi vill det eller inte måste vi skaka fram mellan 5 000 och 10 000 bostäder per år. Se dig om! Snart dyker det upp ett nytt flervåningshus i din närhet.

Denna snabba expansion kräver snabba beslut, kanske för snabba. Det är hög tid att lagstifta om att medborgarna får ett ökat inflytande över byggplaner – innan husen byggs.