(rubrik saknas)

I Stockholm sitter tusentals barn i skolbänken utan att se ordentligt. För en barnfamilj blir det kostsamt om barnen ofta ska ha nya glasögon.

Kristdemokraterna i landstinget anser att det är fel att barn ska halka efter i skolan för att de inte får glasögon. Det ska inte vara så att familjer som bor i ”fel” län inte kan få glasögonbidrag. Vi anser att det var oacceptabelt att dra in glasögonbidraget för barn, särskilt när landstinget ligger på plus. Det drabbar unga familjer just i den period av livet då de har som minst pengar att röra sig med.

Vi ska kämpa för att landstinget avsätter pengar till detta. För landstinget är det en liten utgift, men det spelar en stor roll för alla barnfamiljer som får ta del av bidraget.

Det har föreslagits att det ska bli enklare att hyra ut i andra hand och att personer i bostadsrätt ska få hyra ut utan att någon har godkänt uthyrningen.

Dessa förslag är skrämmande naiva tycker jag. Detta kommer inte att underlätta för ungdomar att få bostäder. Det kommer att utnyttjas av skrupellösa människor i vinstsyften.

De som får betala är hyresgästerna och grannarna, som kan råka ut för vilka tillfälliga grannar som helst, när det enda kriteriet är att de får hyra som betalar bäst. Läs: knark, prostitution, maffia med mera.

Det finns anledningar till att reglerna finns och ser ut som de gör! Vilka är de naiva personer som har föreslagit detta?