(rubrik saknas)

Debatten kring pronomenet hen har fått mig att tänka på hur många könsbestämmande ord vi har i vårt språk. Det borde man kunna ändra på genom att kombinera de könsbestämmande orden till helt nya könsneutrala ord.

Till exempel kan pojke och flicka bli ”flojk”, dotter och son kan bli ”dott”, mamma och pappa får bli ”mapp”, farmor och farfar och mormor och morfar får bli ”marfor”. Herr och fru får bli ”furr”.

Beträffande det sistnämnda exempel har jag även tänkt ut en lämplig könsneutral beteckning på trafikmärket Herr Gårman. Först ersätts Herr med ”Furr”. Det olämpligt maskulint klingande pronomenet man gör jag till ”mon” genom att kombinera man och hon. Slutligen internationaliserar jag går till ”gar”. Jag får då fram beteckningen Furr Garmon, som lämpligen bör tillgodose högt ställda krav på könsneutralitet.

Ja, det här är bara en lite av min funderingar, och jag har tillskrivit Svenska Akademien i ärendet för att med dess hjälp ge tyngd åt mina språkliga reformplaner i könsneutral riktning.

Furr