(rubrik saknas)

Varför diskriminerar tv-bolagen oss med lite äldre tv-apparater? Är de måhända mutade av tv-tillverkarna?

I princip alla program produceras nu utifrån att alla har det avlånga formatet på bildskärm, wide screen. Konsekvensen är att i det gamla formatet måste bilden krympas proportionellt för att inte bli beskuren, vilket då framgår av ett svart fält i bildrutans över- respektive underkant. Bilden krymps cirka 20 procent, vilket innebär att upplösningen blir sämre.

Generellt spelar det inte så stor roll, men textningen blir mer svårläst. Vissa texter såsom resultatrutor i idrottsevenemang blir nästan oläsliga.

Det är varken samhällsekonomiskt vettigt eller rättvist att vi med äldre tv måste skrota dem i förtid för att få samma utbyte av tittandet som andra.

En annan konstighet: om ”branschen” nu anser att de flesta tittarna har modern, digital tv, varför fortsätter då kabelbolagen att sända analog signal? Det gör att de med moderna apparater får sämre bild.

En försäljare påstod att det kunde man rätta till genom att abonnera på en box, men kan det stämma? I så fall har vi ytterligare en ”mutsituation” som går ut på att mjölka konsumenterna på mer pengar, inte ge dem det bästa möjliga.