(rubrik saknas)

Den 15 mars 2012 presenterade politiker från landstingsrådet, Stockholm, Nacka och Värmdö en överenskommelse om en förstudie för utbyggnad av den blå linjen från Kungsträdgården till Nacka forum. Detta var en väldigt positiv nyhet för hela staden, inte minst för östra Södermalm.

Med 65 000 personer boende i Katarina och Sofia församling är det mer än i något specifikt område i Nacka. Förlängningen av den blå linjen till Nacka via Sofia är därmed av stor betydelse för framtida kommunikationer på östra södermalm och stadsdelens framtida utveckling.

Tunnelbanans poäng är framförallt att erbjuda snabb restid och ökad tillgänglighet till kollektivtrafik för invånarna. För många resenärer på östra Södermalm som i dag åker buss för att ta sig till Slussen, västra Södermalm eller vidare söderut kommer tunnelbanans nuvarande förslag på dragning innebära status quo.

Få kommer att åka två stationer för långt till T-centralen för att sedan byta till södergående tunnelbana och åka två stationer tillbaka. Utifrån denna problematik missar man därmed möjligheten att avsevärt avlasta och förbättra kommunikationerna på östra Södermalm, men också minska busstrafiken från Nacka till Slussen. Skulle man i stället ta tillvara på denna möjlighet genom en tunnelbanedragning via Slussen så som blå linje planerades för på 50- och 60-talet skulle man, förutom fördelarna med bättre kommunikationer för östra Södermalm, kraftigt kunna minska omfattningen på utsprängningen av Katarinaberget för den planerade nya bussterminalen. Detta skulle spara många miljarder av skattebetalarnas pengar. En dragning via Slussen skulle också innebära att man inte behövde bygga en sänktunnel genom Strömmen konstruerad för att klara av vikten av ett förlist fartyg i ocean-gående storlek. Även detta skulle spara miljardbelopp av skattebetalarnas pengar. Dessa skulle till exempel i stället kunna användas till ytterligare en T-banestation i korsningen Folkungagatan/Renstiernas gata.