(rubrik saknas)

Jag vill berömma Löwenströmska sjukhuset och Ortho Center för en bra sjukvård. Före operationen informerade sjukgymnasterna mycket utförligt om hur den skulle gå till och berättade om alla rutiner på avdelningen.

Ortopeden Anders Hugo med personal gjorde en smärtfri och proffsig höftledsoperation (höftplastik) och återkom efter operationen och visade intresse för hur den hade förlupit.

Maten lagades på avdelningen av den ordinarie personalen och var god och vällagad.

Varmt tack till all personal.

Patient Johan

operationsdag 24/10 2011