(rubrik saknas)

… är alla ni som ger blod.

Ni räddade mitt liv i början på mars. Ett stort tack!