(rubrik saknas)

Debatten kring pronominet hen har fått mig att tänka igenom hur många könsbestämmande ord som det faktiskt finns i vårt språk.

Det borde man kunna ändra på genom att kombinera de könsbestämmande orden till helt nya könsneutrala ord. Så här nämligen: pojke och flicka får bli flojk, dotter och son får bli dott, mamma och pappa får bli mapp, farmor och farfar och mormor och morfar får bli marfor – och herr och fru får bli furr.

Vad sistnämnda exempel beträffar har jag tänkt ut en lämplig könsneutral beteckning för trafikmärket Herr Gårman. Först och främst ersätter jag alltså Herr med Furr. Det olämpligt maskulint klingande pronominet man gör jag till mon genom att kombinera man och hon.

Slutligen internationaliserar jag går till gar. Jag får då fram beteckningen Furr Garmon, som ju lämpligen bör tillgodose högt ställda krav på könsneutralitet.

Ja, det här är bara en liten del av min funderingar, och jag har tillskrivit Svenska Akademien i ärendet för att med dess hjälp kunna ge tyngd åt mina mer omfattande språkliga reformplaner i könsneutral riktning. Furr

Marfor gläds över att mapp har fått en flojk