(rubrik saknas)

Stockholm är en plats där alla människor borde få känna sig trygga. Oavsett ålder eller kön och oavsett tid på på dygnet ska man kunna känna trygghet.

Men ett stort problem som vi ser i dagens Stockholm är att många, och kanske främst unga människor, tar pendeltåget till festen – men har inget pendeltåg att åka tillbaka hem med. De kan inte ta sig hem på ett säkert sätt, som med pendeltåg, utan tvingas stå och vänta på eventuella nattbussar.

Att pendeltågen ska gå dygnet runt på fredagar och lördagar borde vara en självklarhet. Vare sig man vill det eller inte så åker många ungdomar på olika fester på helgerna. Ofta till platser som kräver pendeltåg.

Således bör man ur en trygghetsaspekt se det som det naturliga att pendeltågen under ovannämnda dygn faktiskt går hela tiden.

Det är oacceptabelt att unga människor ska behöva känna sig osäkra och rädda.

Och när de som har varit ute och festat har fått i sig alkohol finns det ännu större anledning att erbjuda trygga färdmedel i form av pendeltåg, både med tanke på ungdomarna själva, men också med tanke på deras familjer.