(rubrik saknas)

Svar på insändarna ”Hörlurar är bättre än separata tågvagnar” och ”Orättvist med egna vagnar” den 6 mars:

Man är inte elak bara för att man inte vill lyssna på skrik. Inte heller indikerar det att man saknar egna barn. Det är ungefär lika begåvat som att säga att om man inte klarar av att äta kött så beror det på att man är ledsen för att man inte kan döda djur!

Dessa barn är ofta betydligt äldre än ett år, alltså inte längre bebisar. De flesta av dessa beter sig helt hänsynslöst mot andra medresenärer med sina vredesutbrott! Och de flesta föräldrar säger obegripligt nog inte ens till dem!

Skrikandet fortsätter sedan upp i åren. En elev på Adolf Fredriks Musikskola har berättat att lärarna säger att elevernas röster försämrats och till och med förstörts under senare år, till följd av allt skrikande i barnaåren.

Om jag inte misstar mig, så är det redan nu så att husdjur har vagnen längst bak, och parfymer är egentligen inte tillåtna. Är det ”orättvist”? Sänder det ut ”obehagliga signaler”?

Det faktum att vi ”lever i en storstad full av människor”, ställer verkligen högre krav på hänsyn och uppförande gentemot varann. Men om det nu är ”orättvist”, så kan ju vi som inte vill vistas med dessa skrikande, veritabla smitthärdar, gärna ta den ”orättvisan” att ha ett eget tåg.