(rubrik saknas)

Sedan F–A-skalan infördes har det blivit väldigt svårt för oss gymnasieelever att få de högsta betygen.

I grundskolan, när vi hade G–MVG-skalan var det väldigt lätt att få höga betyg – kanske till och med för enkelt. Nästan alla kunde få MVG bara genom att plugga en liten stund. Andra behövde knappt plugga alls för VG.

Ju längre tiden gick desto mer sänktes betygsnivån. Det visste både elever och lärare. Så i början tyckte jag att det var bra att man bytte system, eftersom det skulle bli rättvisare.

Men efter ett halvår med de här betygen saknar jag de gamla. Jag tycker att lärarna ska ta hänsyn till hur mycket vi elever kämpar och inte vara så hårda. Men de kanske inte vill göra samma fel igen och sänka betygsnivån.

Trött 16åring