(rubrik saknas)

Skolor måste ta sitt ansvar och tillåta ungdomsförbund att prata politik med ungdomar.

Var fjärde ung person anser att det vore ”ganska eller mycket bra” om Sverige var odemokratiskt och styrdes av en diktatorisk ledare. Samtidigt har många av dagens högstadieskolor och gymnasieskolor infört kampanjförbud för politiska ungdomsförbund.

Hur ska ungdomar kunna bilda sig en uppfattning av samhället och politiken när skolor inte tillåter politiska ungdomsförbund att kampanja?

Detta är ett fenomen som jag har svårt att förstå. Kampanjförbudet försvårar inte bara för politiska ungdomsförbund att nå ut till ungdomar, utan det ger också unga bristande kunskaper om samhället. För ungdomar som inte är politisk aktiva är det svårt att få kontakt med politik och samhälle.

Politik är viktigt även för unga, så de kan skapa sig uppfattningar och värderingar och ta till sig principer till exempel om hur en bra skola, rättvisa och personlig frihet ser ut.

Sverige är ett demokratiskt land med yttrandefrihet och organisationsfrihet som vi måste värna om. Genom att låta politiska ungdomsförbund besöka skolor får vi ett mer demokratisk Sverige, och gör så att ungdomar förstår vikten av frihet, rättvis och demokrati.