(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”nyansera debatten för att utveckla Husby” den 28 februari:

Awad Hersi och Jakob Dencker (båda MP) vill nyansera debatten om utvecklingen i Husby. Med tanke på den senaste tidens turer välkomnar jag deras tillnyktrande i frågan. Det är dock beklämmande att läsa deras resonemang.

För det första. Det handlar visst om 80 arbetsplatser i Husby. Får inte Serviceförvaltningen tillgång till nya lokaler i Husby kommer redan 40 etablerade arbetsplatser flytta därifrån, vilket leder till noll arbetsplatser. Får Serviceförvaltningen tillgång till nya lokaler kan de skapa 40 nya arbetsplatser i Husby. Alltså 80 arbetsplaster.

Awad och Jakob får gärna förklara för Husbyborna varför dessa arbetsplatser inte är bra för Husby.

För det andra är det direkt felaktigt att använda Svenska bostäders flytt inom Husby som ett argument för att arbetsplatser försvunnit .

Sist men inte minst. Om MP är ett vänsterparti eller ej må vara osagt. Angående utvecklingen av Husby har MP valt sida och det står klart att ni inte sympatiserar med Alliansen i denna fråga. Er och vänsterpartiets plakatpolitik har nästintill medfört att 80 arbetsplatser gått förlorade i Husby. Nu kan jag glädja Husbyborna med att vänsterpartierna inte vann denna strid utan arbetsplatserna blir av.

Det handlar visst om 80 arbetsplatser