(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Nya moskébygget kan bli en trafikfara” den 28 februari:

Två minareter blir alltså landmärket för Skärholmens centrum. Vad säger handlarrna om att få lämna parkeringsplatser åt besökare till en moské som rymmer 1 500 personer?

Bostäderna kommer att skymmas av den stora moskén.Finns det inget skönhetsråd på stadsbyggnadskontoret?