(rubrik saknas)

Vänsterpartiet föreslår att de som bor på äldreboenden får möjlighet till två guldkantstimmar varje vecka. Det är timmar då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar. Förslaget kostar en miljard kronor för hela landet och innebär 545 nya anställda på äldreboenden i Stockholms län.

Guldkanten i tillvaron är olika för oss alla och blir inte mindre viktig när vi blir gamla. För en del kan det handla om en promenad, en pratstund med personalen eller en utflykt till konditoriet. Många behöver också hjälp att hålla kontakt med gamla vänner eller att mejla till barnbarnen.

För Vänsterpartiet handlar inte valfrihet om att kunna välja mellan olika utförare i äldreomsorgen. För oss handlar det om att kunna välja vad man får hjälp med samt hur och när hjälpen utförs.

När äldreomsorgens resurser krymper och tiden inte räcker till krävs prioriteringar. Då försvinner det som inte anses vara nödvändigt först. Det blir guldkanten som går förlorad. Den kan verka mindre akut, men den är nog så viktig för ett bra liv och borde ingå i all bra äldreomsorg.

En av de saker som fick lägst betyg i Socialstyrelsens stora undersökning om kvaliteten i äldreomsorgen var just social samvaro och aktiviteter. Äldreomsorg måste vara mer än förvaring. De som bor på äldreboende har precis som alla andra egna behov och intressen. Därför måste personalen ha tid för var och en, utifrån var och ens egna önskemål om vad som är viktigt i livet.

Vänsterpartiet föreslår därför att vi inför guldkantstimmar på äldreboendena. Det innebär att de äldre får tid med personalen som de själva kan bestämma över. Vår satsning skulle ge två sådana timmar i veckan utöver den omsorg man redan får.

Två guldkantstimmar i veckan med personalhjälp tror vi skulle betyda mycket. En sådan satsning måste finansieras via statskassan och skulle kosta en miljard kronor.

Finansiering av förslaget kommer i Vänsterpartiets vårbudgetmotion.