(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vilken miss med trafik på Liljeholmstorget” den 21 februari:

Jag instämmer helt. Det är ohållbart att biltrafiken tillåts förstöra Liljeholmstorget och att oberörig biltrafik kör i tvärbanas körfält på Liljeholmsvägen närmast tunnelbanan. När jag konfronterade en bilist där för en tid sedan skrek han och visade ett hotfullt finger genom sidorutan. Ska vi acceptera anarki och hot på platser som bör vara reserverade främst för gående och kollektivtrafik? Ska tvärbanan snällt vänta i kö – i ett kollektivkörfält?

Polisen borde punktmarkera här ibland för att markera allvaret. Dessutom har jag några konkreta förslag: sätt upp kameror av typ som finns på trängselskatteportalerna. Låt dessa läsa av registreringsskyltarna automatiskt och skicka ett bötesbelopp till bilägaren. Ett annat alternativ såg jag i Manchester, England nyligen: kraftiga vägstolpar i midjehöjd av metall som hissas upp ur gatan. Så fort en buss eller spårvagn passerat åker vägstolparna upp igen och förhindrar obehöriga fordon.

Tyvärr är det endast kännbara avgifter och fysiska hinder som hjälper mot brottslingar i trafiken.