(rubrik saknas)

Svar till ”Misstagen upprepas i trafikplaneringen” den 21 februari:

I Mitt i Lidingö Tidning ondgör sig en skribent över trafikplaneringen i Lidingö och på slutet heter det att det är tur att Lidingötåget finns kvar och att det är oppositionens förtjänst. ”Annars hade Moderaterna lagt ner det för länge sedan”, står det.

Detta är en ofta upprepad lögn. Jag har varit aktiv moderat i Lidingöpolitiken sedan slutet av 1970-talet, bland annat som kommunalråd i elva år. Moderaterna har hela tiden arbetat för Lidingöbanan.

Det är vanligt med den här sortens felaktiga påståenden. Förmodligen har skribenten inte brytt sig om att kolla sanningen, därför att påståendet passar vederbörandes uppfattning.

Staffan Anderberg