(rubrik saknas)

Nyligen har de kommit upp förslag om att de privata skolorna och de kommunala ska ha olika regler gällande skolgårdar. De kommunala ska ha en viss mall som de ska följa där de bland annat handlar om hur stor skolgården ska vara medan de privata skolorna inte behöver/ska följa samma regler.

Som jag uppfattar det så har de kommunala skolorna de här reglerna för elevernas skull. De privata skolorna däremot tänker på pengar och sparar in på mark, lekplats som skulle komma att kosta ”onödiga” pengar för skolan. Jag tycker det är fel av dessa privata skolor och företag som tänker på att gå med vinst före elevernas hälsa.

Jag tycker att det är viktigt att man som barn får en bra skolgård att leka och ha kul på. Jag tror bland annat att dessa så kallade ”besparingar” kan komma att kosta mer än förväntat för samhället längre fram i form av till exempel vårdkostnader.

I och med att vi alla känner igen sättet friskolorna jobbar på i en mängd olika sammanhang så tycker jag att vi borde sätta stopp för det. Så mycket saker som vi sett och läst om katastrofala friskolor som bara tänker på pengar.

Studier visar på att barn lär sig bäst genom att alla sinnen stimuleras, både teoretiskt och praktiskt. Dessa fakta stöds av SLU-forskare om gröna skolgårdar, och det handlar om att man som elev har möjlighet att använda området, både när man känner sig energisk och när man har behov av lugn och återhämtning. Forskningsledaren Börje Steen, stärker faktan att alldeles för många skolor runt om i Sverige inte uppfyller dessa mål. Så man kan fråga sig om det verkligen är rätt att många skolor inte ska behöva följa den här nya skolgårdsmallen?

Ska det behöva vara så att bara för att ett företag ska gå med vinst så blir konsekvenserna att det drabbar alla de elever på skolan? Hur var det nu med att tänka långsiktigt?