(rubrik saknas)

I USA har vi sett hur bankerna, styrda av sin egen girighet, har orsakat enorma problem i hela världsekonomin.

Stora delar av vårt samhälle grundar sig i idén om bankväsendet. Det handlar om hur vi betalar våra räkningar, hur vi får vår lön, hur vi får pengar till att köpa bostad, och så vidare. Om bankerna då enbart är ute efter att få mer pengar, hur ska då vanliga medborgare känna trygghet i sin egen ekonomi?

Det kan vi inte, därför behöver vi statliga banker. Banker som inte är ute efter vinst. Kreditgivare som inte höjer räntor ofantligt mycket under kristider. Banker vars direktörer inte tar ut miljoner i julbonus.

Ska banker, som är så centrala i vårt samhälle och så viktiga för många människor, få styras av folk som egentligen inte bryr sig ett skit om människor, utan bara om pengar?

Om en bank drivs utan vinst, med totalt stöd av staten, kommer folks trygghet vara säkrad. Banken går inte omkull, så länge landet inte gör det, och fler personer kommer kunna ta lån för att köpa bostäder, sommarhus och bil, eftersom räntorna kan sänkas.

Just nu är vi inne i en turbulent tid i EU, men det går ändå bra för Sverige. Om bankerna lutar sig tillbaka, känner sig trygga, och beviljar en massa lån till människor som kanske inte kan betala tillbaka, så kan det slå tillbaka. Vi kan falla handlöst. Om EU:s finansproblem drabbar Sverige kan det gå illa för de privatägda bankerna.

Därför behöver vi statliga banker. För att förhindra att några få bankdirektörer bestämmer ödet för hela det svenska folket. Så att enstaka personer inte kan rubba hela världsekonomin genom att ge ut för mycket i lån, som i Irland.