(rubrik saknas)

Öppet brev till den anhörige som beskrev sin brors boendesituation efter flytten från gruppboendet i Larsberg till Lidingö sjukhem:

Jag läste med förvåning i Mitt i Lidingö Tidning den 27 december 2011 om hur din brors livssituation har förändrats på grund av att Lidingö stad haft dålig planering och framförhållning i och med John Mattsons utförsäljning av bostäder i Larsberg där din brors gruppboende var placerat. För dig och din brors kännedom vill jag informera er om de möjligheter ni har att klaga på detta.

1. Den enskilde eller dess företrädare kan ta kontakt med Socialstyrelsens tillsynsenhet för kontroll av hur flytten har gått till.

2. Vidare kan man överklaga sitt särskilda boendebeslut till förvaltningsrätten avseende förändrad verkställighet.

3. Ni kan begära uppföljning av den individuella vårdplanen och påtala era behov och önskemål till personalen.

4. Personalen som arbetar inom socialpsykiatrin är skyldig att anmäla missförhållanden enligt Lex Sarah, i de fall din bror far illa.

Biståndsdömarenheten och utförarna ska ha informerat er om ovanstående rättigheter. Sociallagen är tydlig med att påtala medbestämmande, egna behov och önskningar – allt utifrån individens bästa och att den ska få leva ett liv så likt alla andras som möjligt.

Hälsans ö för alla