(rubrik saknas)

Jag vill börja med att säga att dagens barn och unga får allt sämre handstil. Det beror på att de skriver allt mer på datorer. Uppgifter i skolan ska allt oftare lämnas in via nätet.

Dessutom har allt yngre barn egna mobiltelefoner som går att skriva på. Många barn som är under tio år har redan dyra mobiler. Bara för några år sedan fick man vara glad om man hade mobil när man var 15.

Den nya tekniken till också till ökande klassklyftor. En som har den senaste musikspelaren, datorn och mobilen anses ha det bättre än en som har en cd-spelare och mobil från 2005.

Till sist vill jag uppmana både medierna och privatpersoner att inte driva på teknikframfarten.

Tekniken är ingen fluga, den kommer att finnas kvar, men vi behöver inte ha så bråttom.