ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Politikerna svek Årstafältet dubbelt” den 14 februari:

Om jag bortser från det faktum att Bo Hellgren försöker sig på ett så enkelt maktspråkstrick som att insinuera att jag skulle vara någon sorts betald lakej – extremt oförskämt för övrigt, men jag tänker inte ens sänka mig till Hellgrens nivå – så är hans insändare inget svar på det jag skrev tidigare.

Att Hellgren anser det vara ett politiskt svek må vara hänt, att han anser det odemokratiskt går direkt stick i stäv med att ”majoriteten” bestämt sig för att gå i en annan riktning. Det vill säga den folkvalda majoriteten.

Det är dessutomen ren lögn att hela fältet ska bebyggas. Ja, hela fältet kommer att tas i bruk under byggnationen, men en stor del kommer fortfarande att vara grönyta när allt står klart.

Till saken hör att undertecknad inte anser att det liggande förslaget är det bästa. Jag anser nämligen att förslaget där ”Årstalänken” görs om till en ”stadsgata” är det bästa förslaget och kontentan av min förra insändare var att det som kommer (förhoppningsvis) att ske, blir ett lyft för hela området.