ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Angående artikeln ”Fler har blivit positiva till trängselavgifterna” den 24 januari:

Härom veckan kom ett förslag om att bland annat införa trängselskatt på Essingeleden. Motiveringen är att förbättra innerstadens luft.

Motiveringen är i detta sammanhang löjeväckande. Leden går på broar högt uppe i den fria luften och långt från innerstaden, som för övrigt är en av världens bäst ventilerade städer.

I övrigt skulle en sådan åtgärd snöpa den viktiga samfärdseln mellan de södra och norra delarna av staden och grannkommunerna och dessutom mellan stora delar av södra och norra Sverige.

Som om inte detta är nog, utgör leden del av två Europavägar, E4 och E20. Det vore oförskämt gränsande till utpressning att belägga Essingeleden med trängselskatt.