(rubrik saknas)

Jag råkade av misstag och i brist på Taxi Stockholm och Taxi Kurir ta en så kallad fritaxi från centralen till Axelsberg.

En resa som med de tidigare nämnda bolagen kostar cirka 260 kronor. Jag bad föraren stänga av mätaren vid 621 kronor i höjd med Aspudden. Troligen hade det kostat cirka 700 kronor. Hur kan detta få fortgå? Åk inte fritaxi, är mitt tips.