ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Den senaste tidens rapportering om företag inom välfärdssektorn som inte betalar skatt i Sverige och istället skickar vinster till skatteparadis har upprört många. Dessutom har en del av dessa verksamheter haft allvarliga kvalitetsbrister som drabbat våra medborgare. Detta är helt och hållet oacceptabelt. Utgångspunkten ska alltid vara att alla verksamheter inom välfärden levererar tjänster av hög kvalitet och att skatter betalas på lika villkor, oavsett bransch.

Alliansregeringen kommer redan i år att lämna ett förslag på lagstiftning för att stoppa den här typen av aggressiv skatteplanering. Medborgarna ska känna sig trygga med att de får den viktiga samhällsservice som de betalar för.

Vi förutsätter att företagsetiken och skattemoralen är hög hos de företag som är verksamma inom Stockholms välfärd. De som är med och producerar välfärd får sina intäkter från skattebetalarna. Därför ska de också vara med och betala skatt. Bara misstanken om att pengarna kan hamna i skatteparadis urholkar trovärdigheten för branschen och skapar problem för alla de seriösa privata aktörer som alltid sätter hög kvalitet i främsta rummet.

Den mångfald som finns i Stockholms stad ger ett stort mervärde och trygghet till medborgarna. Till exempel inom äldreomsorgen där vi har privata aktörer som har startat äldreboenden med inriktning på olika typer av språk och kultur eller som specialiserat sig på en viss sjukdom och samlat kompetens för att kunna ta omhand och vårda de äldre på bästa möjliga sätt.

Alla är vi olika och vill olika saker, även på ålderns höst. Men för att mångfalden ska finnas kvar behövs uppföljning och tillsyn av verksamheterna. Vi skärper nu både kvalitetskontrollen och skattelagstiftningen så att medborgarna kan känna trygghet i att den omsorg som finns håller hög kvalitet.