(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Hur kan ni sitta i avgaserna och klaga på oss rökare?” den 9 juni:

Hur kan du och andra rökare blåsa över 70 cancerframkallande ämnen i ansiktet på folk? Ingen människa ska ofrivilligt utsättas för rök från andra personer och nolltolerans borde gälla för passiv rökning.

Alla, även rökare, måste acceptera det faktum att cigarettrök är en av de mest ohälsosamma miljöexponeringar som finns för människor. ”Rökning dödar”, som det står på cigarettpaketen, är inte tomma ord. Det visar inte minst Socialstyrelsens beräkningar, nämligen, att till följd av egen rökning dör cirka 12 000 svenskar varje år.

För närvarande utreds ett lagförslag om att begränsa rökning på vissa allmänna platser utomhus bland annat uteserveringar. Bakgrunden till lagförslaget är att rökfria miljöer skyddar icke-rökare från att utsättas för passiv rökning. Landets alla icke-rökare, mer än 80 procent av befolkningen, vill också sitta på uteserveringar och avnjuta en god måltid.

Passiv rökning är ett jätte-problem för exempelvis astmatiker. Rökfria miljöer stöder även de som vill sluta röka och hjälper ungdomar att inte börja röka.

Att blåsa giftig rök på andra människor är ingen mänsklig rättighet. Det offentliga rummet tillhör alla och låt oss sköta det med förnuft.

Dan Svensson, riksförbundet Vi Som Inte Röker (VISIR)