(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Sluta låtsas” den 10 mars:

Många har ont om egen tid och den vi har på väg till/från jobb eller skola är ibland den enda. Med mobilen kan man se ett tv-avsnitt man missat, en film, spela roliga spel, kolla olika saker på nätet, besvara ett mejl och kanske arbeta via den för att slippa jobba över och så vidare. Det är därför, och inte för att slippa se andra, som vi tittar i våra mobiler. Det går ju utmärkt att vänligt be om en plats så ska du se att du får det.

Stöpt i annan form