(rubrik saknas)

Hur är det möjligt att privatbilister kan parkera obemärkt utanför butiker, restauranger, växelkontor och föreningslokaler?

Förbudsskylt mot cyklister finns men är det tillåtet med bilister?

Anne Z