(rubrik saknas)

Ett varmt tack till er tre eller fyra personer som gav mig ert varma stöd och ringde ambulans, efter att jag föll och skadade mig i Vinterviken den 22 juni.

Annika